Handleiding voor leerkrachten

Deze handleiding biedt handvatten bij het vormgeven van de lessen over het project Artcadia. Met dit project bedenken de leerlingen creatieve oplossingen voor vraagstukken in de fictieve stad Artcadia in 2080.

De leerlingen werken in groepen van maximaal tien per werkstuk. Iedere groep kiest een thema: mobiliteit, water, milieu & ruimte of gebouwen. Deze thema’s zijn uitgewerkt op deze website in de kennisdossiers. Hier vinden de leerlingen onder meer inspiratie, achtergrondinformatie en handige websites over een van de vier thema’s.

Het project is in acht stappen uit te voeren, je kunt ook delen schrappen of juist toevoegen. Deze handleiding is dus een richtlijn. Per onderdeel is het volgende beschreven:

  • de grote lijnen van de inhoud van deze stap;
  • stappenplannen;
  • mogelijke werkvormen;
  • tips voor websites/toepassingen.

Iedere stap bestaat uit lesonderdelen. Ook deze kun je samenvoegen, schrappen of volledig uitvoeren. Tip: het project is vakoverstijgend, vraag ook aan collega’s om in hun lesuren aan de slag te gaan.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Margje van Spaendonck en Arianne Aanstoot.

E artcadia@arcadis.com
T 026 44 55 146

 

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E artcadia@arcadis.com
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partners

 

 

Facebook

 

 

 
Cookie-instellingen