Arcadis

Arcadis - Wie zijn wij?
Inzicht geven en focus aanbrengen. Raadgever zijn. Vooruitzien en vooroplopen. Ondernemen in een complexe omgeving. Maar met overzicht en betrokkenheid. En verstand van zaken. Resultaatgericht. Iedereen zegt het. Slechts enkelen maken het waar. Resultaatgericht bij Arcadis: niet denken áán onze klanten, denken áls onze klanten. Over het krachtenveld waarin zij zich begeven.
Van probleem naar oplossing. Om het verschil te maken. Samen met klanten, partners en betrokkenen. Mobiliteit, Water, Milieu & Ruimte en Gebouwen. Thema's die er toe doen. Los van elkaar. Afhankelijk van elkaar. De samenleving vormgeven. Met kennis van de toekomst. Een heldere blik op het probleem. Creatief in de oplossing. Daadkracht in de uitvoering.

Infrastructuur 
Goede bereikbaarheid en vlotte doorstroming bevorderen duurzame ontwikkeling. Onder het motto vlot, veilig en leefbaar investeert de overheid in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Arcadis is partner in het realiseren van die ambitie. Wij werken mee aan hoogwaardig en betrouwbaar openbaar vervoer en aan de verbetering van spoor, stations en transferia. Net als de ontwikkeling van belangrijke knooppunten en het wegennet. 
Technologische, financiële en sociale ontwikkelingen veranderen de aard en aanpak van mobiliteitsvraagstukken. Lifecycle-kosten vormen steeds vaker het uitgangspunt en private financiering is een reëel alternatief. De engineering verandert ingrijpend door het toepassen van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM). 
Arcadis biedt integrale, innovatieve en realistische oplossingen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, ontwerp, aanleg, beheer en inpassing in de omgeving. Samen werken we aan duurzame mobiliteit.

Water 
Nederland is een waterland bij uitstek. Onze geschiedenis is nauw verweven met water. Of het nu gaat om de strijd tegen de oprukkende zee of de bloeiende handel over onze waterwegen.  Ook als het gaat om ons voedsel en de volksgezondheid is water de bepalende factor. Onze relatie met water blijft van groot belang, ook in de toekomst. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en vaarwater. Bovendien zullen de effecten van klimaatverandering een steeds grotere impact hebben op Nederland Waterland.

Voor Arcadis is water veel meer dan water alleen. We werken aan oplossingen waar ook natuur, landschap, woon- en werkgebieden, milieu en klimaat van profiteren. Voor ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, aannemers en industrie zijn we dagelijks bezig met gecompliceerde watervraagstukken in Nederland en daarbuiten. Dit doen we op een oplossingsgerichte, creatieve en betrokken manier. Op het brede werkgebied van kust & rivieren, waterbeheer & groene ruimte, havens, offshore & waterbouw en waterketen beheersen we alle specialismen en zijn we in staat om de hele keten van beleidsontwikkeling tot en met uitvoering te overzien. We verzorgen het projectmanagement en bieden contractbegeleiding met kennis van de nieuwste wetgeving en contracten, van kade tot kustlijn.

Veilig leven in de Nederlandse waterdelta door een duurzaam en flexibel watersysteem te ontwikkelen en onderhouden: dáár ligt de grote uitdaging voor overheden en bedrijven. U als overheid of bedrijf kunt op Arcadis rekenen als professionele en kundige partner.

 Milieu 
Arcadis zet zich voor en met overheden, private en maatschappelijke partijen in om sociaal-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid optimaal in te passen in de leefomgeving, met respect en zorg voor gebruikers, omgeving en milieu. Zodat investeringen een positieve impact en duurzame betekenis krijgen. Nederland aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, reizen en ontspannen, dat is onze missie.

 Vanuit deze drijfveren werken we aan de versterking en transformatie van woon- en werkgebieden, infrastructuur, natuur en landschap. We dragen oplossingen aan die een positieve uitwerking hebben op mens, milieu en leefomgeving. We zetten onze ervaring in voor gebieden, sectoren en organisaties met ambitieuze ontwikkelprogramma’s en werken aan duurzame oplossingen voor situaties die financieel, ruimtelijk of sociaal-maatschappelijk wringen.

 Zo zijn we betrokken bij projecten op het vlak van duurzame energie, bereikbaarheid en stationsgebieden, waterveiligheid en industriële ontwikkeling. We helpen ruimtelijke ontwikkelingen weer op gang op plekken waar die zijn stilgevallen. We leveren bijdragen om vervallen woon- en werkgebieden beter leefbaar te maken. En we bieden oplossingen die mens en omgeving behoeden voor risico's die voortkomen uit onveilige, hinderlijke of vervuilende activiteiten.

 We zijn actief in de hele keten vanaf beleidsontwikkeling tot en met realisatie en beheer. Gemeenten, provincies, industriële ondernemingen, energiebedrijven, infrastructuur-, water- en natuurbeheerders, ontwikkelaars en corporaties kunnen bij ons terecht voor specialistische bijdragen aan complexe ontwikkelingen, maar ook voor all-inclusive oplossingen binnen afgesproken budget en met gegarandeerd resultaat.

Gebouwen 
Integrale visie op de gebouwde omgeving. De wereld van ruimtelijke ontwikkeling, bouw en vastgoed is volop in beweging. De roep om flexibele, duurzame, financierbare, kosten efficiënte en toekomstbestendige huisvesting is luider dan ooit. Met de huidige ontwikkelingen, zoals de economische situatie, de hoeveelheid leegstand, afwaardering van vastgoed, werkplek innovaties, het nieuwe leren,  nieuwe zorgconcepten en IT innovaties verandert de behoefte aan vastgoed en huisvesting.  Opdrachtgevers komen voor complexe uitdagingen te staan. Slinkende budgetten vragen om slimme financiering en een lange termijnvisie op de levenscyclus van gebouwen en hun omgeving.

Opdrachtgevers zoeken in toenemende mate partijen die met vernieuwende inzichten en oplossingen komen, die ‘ontzorgen’, leiden tot kostenreductie en behoud van vastgoedwaarde. Partijen die integrale verantwoordelijkheid willen nemen. Arcadis richt zich op de volledige levenscyclus van de gebouwde omgeving, van ontwikkeling tot ontwerp, realisatie, beheer en exploitatie. Gebaseerd op een integrale en duurzame visie. Met onze Built Asset Solutions aanpak helpen we klanten om de omvang van hun vastgoedportefeuille af te stemmen op de (toekomstige) behoefte van hun organisatie. Verder ondersteunen wij opdrachtgevers om de waarde van hun vastgoed te behouden of te verbeteren en hun vastgoed efficiënter te beheren. De basis voor deze aanpak ligt in het Value Wheel. Hierin staat de toegevoegde waarde van het vastgoed voor de opdrachtgever centraal.  Wij tonen niet alleen aan waar de besparing of verbetering zit, maar zijn bij uitstek ook in staat de benodigde acties te implementeren.

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E artcadia@arcadis.com
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partners

 

 

Facebook

 

 

 
Cookie-instellingen